Bedrijfsprofiel

Inleiding

Aannemingsbedrijf J. Tijssen VOF sedert 1972, is een echt familie bedrijf.
Wij werken al meer dan 45 jaar aan het bedrijf dat het nu is. Een bedrijf dat met vader en zoon, hierdoor al 45 jaar een uitgebreide vakkennis bezit.

Een midden bedrijf met kennis en machines om alle werkzaamheden langs wegen en waterwegen te kunnen verrichten. Met onze activiteiten realiseren wij projecten op het snijvlak wegen en bermen. Onze oplossingen dragen bij aan de wens van onze opdrachtgevers om de veiligheid op de wegen te verhogen.

Disciplines

Wij verzorgen het maaien van gras en onderhouden van bomen en struiken langs en in de omgeving van wegen. Daarnaast verzorgen wij het onderhoud aan en langs sloten en vaarten wat naast het maaien ook baggerwerken inhoud.

Duurzaamheid en veiligheid

Daar wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheden, hanteren wij een toekomstgericht beleid met mede respect voor mens en milieu. Aandacht voor het milieu en de omgeving waarbinnen wij werkzaam zijn is aldus een must.
Wij realiseren onszelf dan ook dat het presenteren van oplossingen aan onze opdrachtgevers dat deze een duurzaam karakter moeten hebben. Dit met het oog voor duurzame inzetbaarheid van mensen en materieel voor het creëren van veilig en gezond werkklimaat voor al onze medewerkers. Naast het NEN-EN-ISO 9001 en het VCA** certificaat hebben wij ons gecertificeerd voor de CO2- Prestatieladder niveau 3, het certificerend MVO-instrument in Nederland.

Werklocatie

Onze Werklocaties is het visitekaartje van de klant en van ons. Het is de plek waar onze activiteiten de meeste impact hebben op de samenleving en de omgeving. Het is aan ons om de omgeving beter achter te laten dan bij aanvang van het project. We zorgen voor een zelfvoorzienende werklocatie zonder bouwafval en met hergebruik van restanten van bouwmateriaal. We werken aan het concept Duurzame Werkvoorzieningen en ontwikkelen dit door naar een zelfvoorzienende werklocatie, met minimale overlast voor de omgeving. We optimaliseren de bouwlogistiek en het energieverbruik. Onze projecten verwerven wij in het zuidelijke deel van Nederland.

Organisatie

We hebben duurzaamheid goed verankerd in onze organisatie en in onze processen. Besluiten die we nemen, hebben invloed op een duurzame en veilige samenleving, daar zijn we ons bewust van. We moeten ons bewust worden van wat we allemaal al doen en ons extern positioneren.