Communicatieplan CO2 November 2018

Het communicatieplan kunt u hier opvragen.

Dit document beschrijft de communicatie als bedoeld onder 3.C.2 beschreven in het Handboek CO2- Prestatieladder 3.0 en uitgebracht door de Stichting SKAO d.d.10 juni 2015.

Gegevens over de CO2-footprint, de kwantitatieve reductiedoelstellingen, de reductiemaatregelen en – initiatieven alsmede de voortgang hiervan worden gecommuniceerd. Het energiebeleid, mogelijkheden tot individuele bijdrage tot reductie, huidig energieverbruik en trends in het bedrijf zullen worden opgenomen in verschillende communicatie-uitingen.

In dit communicatieplan worden de doelgroepen, verantwoordelijkheden met daarbij behorende taken en de wijze van communicatie beschreven.

Sint Maartensdijk, November 2018,

N.W. Tijssen

Comments are closed.